Funktionsmedicinsk Terapeut, Kost- och Hälsocoach, Funktionell Tränare

Källa: Funktionsmedicinska Vårdutbildningar
Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom.

The Medicine of Why!

Inom funktionsmedicin så hjälper vi dig hitta de bakomliggande grundorsakerna till olika symtom. Symtom som kan visa sig som allergier, värk, mag- och tarmproblem, dimhjärna, högt blodtryck, trötthet, eksem, IBS, Diabetes 2, övervikt, autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd,  astma etc.

Ofta får du en medicin som tar bort symtomen men du får inte reda på hur du skall åtgärda de underliggande problemen. Skolmedicinen används bäst vid akuta situationer som trauman och infektioner. Här ligger fokus på läkemedel och mediciner.

Funktionsmedicin används bäst vid kroniska sjukdomar och diffusa symtom. Den har en en hög vetenskaplig evidens, behandlar orsaker, är individanpassad, jobbar förebyggande och tänker utifrån ett helhetsperspektiv. Här ligger fokus på kost och livsstil.

Inom Funktionsmedicin jobbar vi med metoder för att du skall bli frisk och hålla dig frisk från sjukdom och för att optimera din hälsa.

Vi lägger stort fokus på att analysera olika labbtester som tex bakterier, svampar och parasiter i både tunntarm och tjocktarm, tarmens genomsläpplighet, födoämnesintoleranser, blodprover, näringsbrister för energiomsättningen, hormoner och signalsubstanser. Allt för att förstå vad som kan ligga till grund för olika diffusa symtom och sjukdomar.

Du är kanske inte sjuk, men du är kanske inte heller frisk. Inom funktionsmedicinen så justerar vi obalanser genom att stötta och hjälpa kroppen tillbaka till balans och välmående igen. 

Funktionsmedicin som medicin! 

Funktionsmedicin är ett kunskapsområde och en arbetsmetodik som värdesätter och vilar på vetenskaplig evidens. Den kommer till sin fulla rätt vid kroniska livsstilssjukdomar och just därför står livsstilsåtgärder i centrum genom individuell anpassning av kosthållning, näringstillskott, fasta, sömnhygien, stresshantering och motion. Läkemedel kan och skall användas när det är berättigat – ofta i akutskeden och som komplement till livsstilsåtgärder.

∗ En del av texten är hämtad från Funktionsmedicinska vårdutbildningar

HÄLSOSIVT

Benessere AB

Org. nr 556851-6537

Handelsmannavägen 6, Eslöv

halsosivt@sivbertilsson.se

0709-57 43 42

Sociala medier