Funktionsmedicinsk Terapeut, Kost- och Hälsocoach, Funktionell Tränare

Introduktionsmöte

Är funktionsmedicin något för mig?

 

Känner du att du vill veta lite mer om vad Funktionsmedicin skulle kunna göra för just dig? Då kan du välja att boka in dig på ett Introduktionsmöte.

Du börjar med att göra en Hälsoscreening, ett formulär om dina nuvarande livsstilsvanor. Därefter bokar vi in ett möte (30-60 min via zoom, så du kan befinna dig var som helst) där du får berätta vad du vill ha hjälp med.

Jag går igenom din Hälsoscreening och ger förslag på åtgärder som du skulle kunna göra på egen hand. Kanske är detta fullt tillräckligt för att du skall komma igång med en hälsosammare livsstil.

Jag kommer även att förklara och ge förslag på Funktionsmedicinska åtgärder och tester som skulle kunna vara av nytta för dig, för att framöver kunna lägga upp ett individuellt utformat hälsoprogram för just dig och vad du behöver.

Introduktionsmöte (ord pris 1200 kr): 900 kr

Väljer du att gå vidare med Funktionsmedicinsk program så drar jag av för Introduktionsmötet.

Källa: Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

DNA Östrogen-test

Ca 80% av de kvinnor som får bröstcancer har ingen familjehistorik av bröstcancer

Forskning har visat att en ökad livstidsexponering för östrogen är en stark riskfaktor i utvecklingen av bl.a. bröstcancer.

Att förstå en individs genetiska variation ger en vägledning för att ge  individuella rekommendationer om kost och näringstillskott för att förbättra östrogenmetabolismen.

OBS! Det är ingen ersättning för vårdalternativ, utan skall ses som ett komplement.

Det här testet kan vara en vägledning för:

– Män eller kvinnor med en stark familjehistoria av bröst-, äggstocks-, tjocktarms- eller prostatacancer

– Kvinnor som lider av östrogendominerande tillstånd som endometrios och PMS

–  Kvinnor som lider av livmoderfibroider, onormal muskelvävnad som formas på livmoderns yta

–  Kvinnor som har fibrocystiska (godartade knutor) och ömmande bröst

–  Kvinnor som har cellförändringar i livmoderhalsen

– Kvinnor som överväger att använda p-piller, hormonbehandling eller bio-identiskt hormontillskott

– Kvinnor som har diagnostiserats med östrogenreceptor-positiv bröstcancer

Testet tar ca 3-4 veckor att processa + tid för beställning. 

Vi kommer att ha ett första möte där vi går igenom hela testet tillsammans och lägger upp ett livsstilsprogram som fungerar för dig utifrån analysen av testet. Därefter planerar vi in ett uppföljningsmöte där vi ser hur allt fortlöper och om det finns justeringar som behöver göras.

Vi ses över Zoom så du kan befinna dig var som helst där du har uppkoppling. Första mötet tar 60-90 min och uppföljningsmötet tar 45- 60 min

Priset är inklusive allt analysarbete, sammanställning och dokumentation + en uppföljning

DNA Östrogen-test: 4200 kr

OBS! kostnad för testet tillkommer (179 Euro + frakt)

Funktionsmedicinskt program

Det här är programmet för dig som vill göra skillnad på riktigt för din hälsa! 

Antingen du vill bli kvitt sjukdomsrelaterade problem eller du vill optimera din hälsa så är det här programmet för dig!

Du har kanske varit i vården men känner att det finns mer att reda ut. Du kan ha symtom som mag- och tarmbesvär, allergier, eksem och/eller värk, även metabola problem som övervikt, diabetes 2 och högt blodtryck. Det kan även vara sköldkörtelproblematik som ger frusenhet, övervikt och andra symtom som att kroppen går på lågvarv.

Detta kan ta lite tid att komma tillrätta med – har du gått med det en lång tid måste du ge kroppen möjlighet att hinna läka och komma i balans igen

Programmet kommer att ta 3-6 månader beroende på vilka tester som behöver tas och hur lång tid som behövs för olika utvärderingar, justeringar av individuellt protokoll och eventuellt nya tester etc.

Så här går det till:

Innan första mötet får du ett längre Funktionsmedicinskt formulär som du får fylla i och som ger mig den bakgrund jag behöver för att hjälpa dig vidare.

  1. Uppstartsmöte: Vi går gemensamt igenom formuläret du fyllt i och du får eventuellt svara på kompletterande frågor som kommer upp under samtalet. Därefter ger jag förslag på tester som du behöver göra för att jag på ett professionellt sätt skall kunna ge ett individuellt utformat program, just för dig och din kropp. Tester kan innefatta en blodpanel för se riskmarkörer för vanligt förekommande symtom och brister, avföringsprov och/eller utandningsprov för att detektera obalanser i tarmfloran, urinprov för att se hur metyleringen eller ämnesomsättningen fungerar, födoämnesintoleranser, hormontester etc. De utvalda proverna tas lätt hemma, förutom blodpanelen som tas på någon klinik, tex Werlabs. Jag kommer att ge förslag på en ny individuell Hälsoplan som innefattar bland annat optimering av näringsstatus genom kostomläggning och kosttillskott, andra livsstilsåtgärder som optimering av sömnen, stresshantering och träningsrutiner mm. Vi lägger också in när vi skall ha våra Hälsosamtal via telefon. I det här första mötet har jag lagt in lite extra tid så jag har gott om tid att lyssna till dig och vad du behöver hjälp med.
  2. Uppföljningsmöte 1: Detta möte planeras in 2-6 veckor efter uppstartsmötet. Inför uppföljningsmöte 1 sammanställs och analyseras alla de inkommande provsvaren. Vi går utförligt igenom dessa och justerar din individuella kostplan och dina livsstilsråd utifrån ditt hälsotillstånd. 
  3. Uppföljningsmöte 2: Uppföljningsmöte 2 planeras in 1,5-3 månader efter uppföljningsmöte 1. Detta beror på när du kommit igång med din individuella Hälsoplan och hur snabbt vi behöver göra en återkoppling. Vi gör en uppföljning och utvärdering av din Hälsoplan. Vi tittar på om eventuella justeringar behöver göras och bedömning om, och i så fall vilka, återtester som behöver tas. Vi kommer också att titta på din framtidsstrategi. Kanske känner du att du är på rätt väg och klarar dig på egen hand framöver eller så känner du att vi behöver lägga upp fortsatt arbete med din individuella Hälsoplan.
  4. Hälsosamtal via telefon: Mellan mötena håller jag kontakten med dig genom hälsosamtal via telefon så du känner dig trygg och att du håller dig på banan. Det brukar dyka upp frågor som kan behöva rätas ut på vägen. Det här är en av de viktigaste momenten för att du skall nå dina mål och resultat på riktigt. De flesta faller på målsnöret p.g.a att de inte har rätt stöttning hela vägen. Jag rekommenderar att lägga in 4 samtal fram till Uppföljningsmöte 2. Självklart går det att lägga till fler samtal om vi ser att behovet finns.

Alla möten går finfint att göra via zoom, så det spelar ingen roll var du befinner dig.

-Alla priser är inklusive allt analysarbete, sammanställning, dokumentation och mitt engagemang!
Hela Grundpaketet inkl. Uppstartsmöte, Uppföljningsmöte 1 och 2 + 4 st Hälsosamtal via telefon, 3-6 mån (15 000kr): 11 950 kr

Det går bra att delbetala via faktura. Kontakta mig: 

Teståterkoppling

Behöver du hjälp med att tolka ett test?
 

Har du köpt och gjort ett test och behöver hjälp med vad du skall göra med all information som du fått? 

Ofta får man läkarens kommentarer men de funktionsmedicinska värdena skiljer sig många gånger från skolmedicinens värden.

Skolmedicinens testvärden baseras på hela populationen vilket gör att deras värden oftast visar ett högre toleransvärde på när man räknas som sjuk. Det betyder att du kanske inte mår optimalt, men inte ses som sjuk. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att du heller är frisk… något gör ju att du inte mår optimalt.

När vi ur ett funktionsmedicinsk perspektiv tittar på resultaten från ett test så utgår vi från OPTIMALA värden för att just du skall må bra. 

Boka in dig på en Konsultationstid hos mig där jag går igenom testet för dig. Konsultationen tar ca 60-90 min. Jag kommer därefter att ge dig förslag på åtgärder för att optimera din hälsa. 

Vill du sedan ha min fortsatta hjälp i ditt arbete mot optimal hälsa så går det jättebra att kombinera med mitt Funktionsmedicinska program. (se ovan)

Jag behöver ha testet skickat till mig 14 dagar innan den bokade tiden för att jag skall hinna analysera svaren tills vi ses. 

Konsultation inklusive analysarbete och dokumentation: 3000 kr

Väljer du att gå vidare med Funktionsmedicinsk program så drar jag av för Konsultationsmötet.

Källa: Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

Avbokning

Avbokning av möte, konsultation eller samtal skall ske senast 24 timmar innan den bokade tiden via: halsosivt@sivbertilsson.se

Om inte så sker debiteras 50% av avgiften för den bokade tiden via faktura.

Tacksam för din förståelse.

HÄLSOSIVT

Benessere AB

Org. nr 556851-6537

Handelsmannavägen 6, Eslöv

halsosivt@sivbertilsson.se

0709-57 43 42

Sociala medier