Funktionsmedicinsk Terapeut, Kost- och Hälsocoach, Funktionell Tränare

Kost- och hälsa

Vill du ha hjälp med att starta igång din nya hälsoresa?

Har det lagt sig några kilon runt midjan?

Känner du att det är något som inte stämmer men vet inte riktigt vad det är som skaver?

Känner dig aldrig riktigt utvilad, stressad och på väg att tappa kontrollen?

Då börjar börjar du här med att göra en Hälsoscreening, ett formulär om dina nuvarande livsstilsvanor. Därefter bokar vi in ett möte (45-60 min via zoom, så du kan befinna dig var som helst) där du får berätta vad du vill ha hjälp med.

Jag går igenom din Hälsoscreening och utformar ett personligt program på åtgärder som du kan göra på egen hand som bland annat innefattar livsstilsåtgärder som kostråd, kosttillskott, optimering av sömnen, stresshantering och träningsrutiner mm. 

Jag kommer även att förklara och ge förslag på Funktionsmedicinska åtgärder och tester som skulle kunna vara av nytta för dig i ditt fortsatta hälsoarbete framöver.

Det här är programmet för dig som för övrigt är frisk men känner att det är något som skaver. Har du andra problem som beskrivs under Funktionsmedicinskt program – så hänvisar jag dig till det istället.

Du har alltid möjlighet till en 30 min kostnadsfri konsultation om du känner dig osäker på vad du bör välja. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Din investering i dig själv : 1990 kr

Företagskunder: moms tillkommer

Källa: Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

DNA Östrogen-test

Ca 80% av de kvinnor som får bröstcancer har ingen familjehistorik av bröstcancer

Forskning har visat att en ökad livstidsexponering för östrogen är en stark riskfaktor i utvecklingen av bl.a. bröstcancer.

Att förstå en individs genetiska variation ger en vägledning för att ge  individuella rekommendationer om kost och näringstillskott för att förbättra östrogenmetabolismen.

OBS! Det är ingen ersättning för vårdalternativ, utan skall ses som ett komplement.

Det här testet kan vara en vägledning för:

– Män eller kvinnor med en stark familjehistoria av bröst-, äggstocks-, tjocktarms- eller prostatacancer

– Kvinnor som lider av östrogendominerande tillstånd som endometrios och PMS

–  Kvinnor som lider av livmoderfibroider, onormal muskelvävnad som formas på livmoderns yta

–  Kvinnor som har fibrocystiska (godartade knutor) och ömmande bröst

–  Kvinnor som har cellförändringar i livmoderhalsen

– Kvinnor som överväger att använda p-piller, hormonbehandling eller bio-identiskt hormontillskott

– Kvinnor som har diagnostiserats med östrogenreceptor-positiv bröstcancer

Testet tar ca 3-4 veckor att processa + tid för beställning. 

Vi kommer att ha ett första möte där vi går igenom hela testet tillsammans och lägger upp ett livsstilsprogram som fungerar för dig utifrån analysen av testet. Därefter planerar vi in ett uppföljningsmöte där vi ser hur allt fortlöper och om det finns justeringar som behöver göras.

Vi ses över Zoom så du kan befinna dig var som helst där du har uppkoppling. Första mötet tar 60-90 min och uppföljningsmötet tar 45- 60 min

Din investering i dig själv, inklusive uppstartsmöte, allt analysarbete, sammanställning, dokumentation  + en uppföljning
DNA Östrogen-test: 3000 kr
Kostnad för testet tillkommer (179 Euro + frakt)

Företagskunder: moms tillkommer

Optimera din hälsa - börja här!

Det här är programmet för dig som vill göra skillnad på riktigt för din hälsa! 

Antingen du vill bli kvitt sjukdomsrelaterade problem eller du vill optimera din hälsa så är det här programmet för dig!

Du har kanske varit i vården men känner att det finns mer att reda ut. Du kan ha symtom som mag- och tarmbesvär, allergier, eksem och/eller värk, även metabola problem som övervikt, diabetes 2 och högt blodtryck. Det kan även vara sköldkörtelproblematik som ger frusenhet, övervikt och andra symtom som att kroppen går på lågvarv.

Detta kan ta lite tid att komma tillrätta med – har du gått med det en lång tid måste du ge kroppen möjlighet att hinna läka och komma i balans igen

Hela programmet kommer att ta 2-6 månader beroende på vilka tester som behöver tas och hur lång tid som behövs för olika utvärderingar, justeringar av individuellt protokoll och eventuellt nya tester etc.

Kanske är du nöjd efter uppstarten (uppstartsmöte + ett uppföljningsmöte) och inte vill gå vidare – helt OK. Du är alltid välkommen tillbaka när du vill ta tag i ditt fortsatta hälsoarbete. Du behöver dock alltid börja med en uppstart med bakgrundsanalys igen.

Så här går det till:

Innan uppstartsmötet skall du ha gjort ett längre Funktionsmedicinskt formulär, ett symptomformulär, en blodpanel och ett fettsyretest för att se obalanser på inflammationsmarkörer. Detta ger mig en bakgrund för att hjälpa dig vidare. 

  1. Uppstartsmöte: Vi går gemensamt igenom formulären du fyllt i och du får eventuellt svara på kompletterande frågor som kommer upp under samtalet. Vi går även igenom ditt fettsyretest. Jag kommer därefter att ge förslag på ett Individuellt Åtgärdsprotokoll, som förutom att titta på kosten, också innefattar bland annat kosttillskott och livsstilsåtgärder som optimering av sömnen, stresshantering, och träningsrutiner mm. I det här första mötet har jag lagt in lite extra tid så jag har gott om tid att lyssna till dig och vad du behöver hjälp med.  
  2. Uppföljningsmöte 1: Detta möte planeras in ca 4 veckor efter uppstartsmötet. Inför uppföljningsmöte får du eventuellt göra ett nytt symptomformulär för att se dina framgångar. Vi går  igenom det och justerar ditt Individuella åtgärdsprotokoll som kan innebära ytterligare livsstilsråd utifrån ditt hälsotillstånd och vad som framkommit i formuläret. Vi kommer också att titta på din framtidsstrategi. Kanske känner du att du är på rätt väg och klarar dig på egen hand framöver eller så känner du att vi behöver lägga upp fortsatt arbete med ditt individuella hälsoarbete framöver. Jag kommer då att ge förslag på eventuella ytterligare tester som du kan göra för att jag på ett professionellt sätt skall kunna ge ett individuellt utformat program, just för dig och din kropp. Tester kan innefatta avföringsprov och/eller utandningsprov för att detektera obalanser i tarmfloran, födoämnesintoleranser, hormontester etc. De utvalda proverna tas lätt hemma
  3. Hälsosamtal via telefon/mail: Mellan mötena håller vi kontakten via telefon eller mail så du känner dig trygg och att du håller dig på banan. Det brukar dyka upp frågor som kan behöva rätas ut på vägen. Det här är en av de viktigaste momenten för att du skall nå dina mål och resultat på riktigt. De flesta faller på målsnöret p.g.a att de inte har rätt stöttning hela vägen.

Alla möten går finfint att göra via zoom, så det spelar ingen roll var du befinner dig.

– Din investering i dig själv, inklusive allt analysarbete, sammanställning, dokumentation och mitt engagemang!
Uppstart: 4990 kr
Hela Grundpaketet, 3-6 mån (13 990kr): 12 990 kr
Kostnad för tester och kosttillskott tillkommer

Företagskunder: moms tillkommer

Du har alltid möjlighet till en 30 min kostnadsfri konsultation om du känner dig osäker på vad du bör välja. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Optimera din hälsa - fortsättning

Det här är fortsättningen på uppstarten som du gjort och du känner att det är mer som behöver åtgärdas för att du skall nå optimal hälsa. Vi har gemensamt i föregående uppföljningsmöte kommit fram till vilka tester som behöver göras eller vad som behöver jobbas mer med.

Programmet kommer att i sin helhet ta ca 4 månader beroende på vilka tester som behöver tas och hur lång tid som behövs för olika utvärderingar, justeringar av individuellt protokoll och eventuellt nya tester etc.

Kanske var du nöjd efter uppstarten och inte vill gå vidare – helt OK. Du är alltid välkommen tillbaka när du vill ta tag i ditt fortsatta hälsoarbete. Du behöver dock alltid börja med uppstarten och en bakgrundsanalys igen.

Så här går det till:
  1. Uppföljningsmöte 2: Inför det här mötet sammanställs och analyseras alla de inkommande provsvaren från de tester som vi tidigare kommit överens om . Tester kan innefatta avföringsprov och/eller utandningsprov för att detektera obalanser i tarmfloran, födoämnesintoleranser, hormontester etc. De utvalda proverna tas lätt hemma i lugn och ro, jag analyserar sen svaren och vi går tillsammans igenom dem och vi lägger upp ett nytt Individuellt Åtgärdsprotokoll utifrån vad analyserna visar. Det kan innefatta  livsstilsåtgärder som kost, kosttillskott, örtprotokoll, optimering av sömnen, stresshantering och träningsrutiner mm. Jag lägger alltid in lite extra tid så jag har gott om tid att lyssna till dig och vad du behöver hjälp med.          
  2. Uppföljningsmöte 3: Vi lägger in ett extra uppföljningsmöte för att se så att planen vidhålls och för att justerar ditt Individuella Åtgärdsprotokoll om det behövs. Vi kommer också att titta på om, och i så fall vilka, återtester som behöver göras. 
  3. Slutmöte: På det sista uppföljningsmötet kommer vi att titta på din framtidsstrategi. Kanske känner du att du är på rätt väg och klarar dig på egen hand framöver eller så känner du att vi behöver lägga upp fortsatt arbete med ditt individuella hälsoarbete framöver. 
  4. Hälsosamtal via mail: Mellan mötena håller vi kontakten genom hälsosamtal via telefon eller mail så du känner dig trygg och att du håller dig på banan. Det brukar dyka upp frågor som kan behöva rätas ut på vägen. Det här är en av de viktigaste momenten för att du skall nå dina mål och resultat på riktigt. De flesta faller på målsnöret p.g.a att de inte har rätt stöttning hela vägen.

Alla möten går finfint att göra via zoom, så det spelar ingen roll var du befinner dig

– Din investering i dig själv, inklusive allt analysarbete, sammanställning, dokumentation och mitt engagemang!
fortsättning FM program: 9 000 kr
Hela Grundpaketet, 3-6 mån (13 990kr): 12 990 kr
Kostnad för tester tillkommer

Företagskunder: moms tillkommer

Du har alltid möjlighet till en 30 min kostnadsfri konsultation om du känner dig osäker på vad du bör välja. Fyll i kontaktformuläret så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Vad betyder ditt testresultat?

Behöver du hjälp med att tolka ett test?
 

Har du köpt och gjort ett test hos någon annan och behöver hjälp med vad du skall göra med all information som du fått? 

Hur tolkas alla siffror?

Vad betyder det EGENTLIGEN för hälsan och vad behöver du göra för att optimera din hälsa utifrån de resultat du fått?

Boka in dig på en Konsultationstid hos mig där jag går igenom testet för dig. Konsultationen tar ca 60-90 min. Jag kommer därefter att ge dig förslag på åtgärder för att optimera din hälsa. 

Vill du sedan ha min fortsatta hjälp i ditt arbete mot optimal hälsa så går det jättebra att kombinera med mitt Funktionsmedicinska program. (se ovan)

Jag behöver ha testet skickat till mig 14 dagar innan den bokade tiden för att jag skall hinna analysera svaren tills vi ses. 

Konsultation inklusive analysarbete och dokumentation: 2400 kr

Varje extra test som tillkommer: + 600 kr

Företagskunder: moms tillkommer

Källa: Funktionsmedicinska Vårdutbildningar

Avbokning

Avbokning av möte, konsultation eller samtal skall ske senast 24 timmar innan den bokade tiden via: halsosivt@sivbertilsson.se

Om inte så sker debiteras 50% av avgiften för den bokade tiden via faktura.

Tacksam för din förståelse.

HÄLSOSIVT

Benessere AB

Org. nr 556851-6537

Handelsmannavägen 6, Eslöv

halsosivt@sivbertilsson.se

0709-57 43 42

Sociala medier